AntiCiklona

Home  | Crometeo forum  | Kontakt  | Pomoć  | Imate komentar?

Home

Meteorologija
Ciklona
Anticiklona
Atmosferske fronte
Oblaci
Padaline
Vjetar
Munje i gromovi

 

 

 

 

 
Anticiklona

Što je anticiklona?

ANTICIKLONA je područje povišenog atmosferskog tlaka u odnosu na okolinu.
"Srodnik" anticikloni je i GREBEN, to je usko izduženo područje povišenog tlaka omeđeno područjima sniženog tlaka.Grebeni načelno uzrokuju prolaznu stabilizaciju vremena ili prerastu u pravu anticiklonu.
Anticiklone su područja povišenog zračnog tlaka između ciklona i u pravilu termodinamički stabilna, znači ako je anticiklona nad našim glavama možemo očekivati stabilno vrijeme, no ima i iznimki.
Kako je gradijentna sila u anticiklonama usmjerena od središta prema rubovima, to Coriolisova sila na sjevernoj hemisferi usmjerava geostrofičko strujanje u smjeru kazaljke na satu. Zato se anticiklone na sjevernoj hemisferi "vrte" u smjeru kazaljke na satu, dok se na južnoj hemisferi vrte obrnuto od kazaljke na satu.
Gradijentna sila je posljedica različitih tlakova, a smisao joj je izjednačavanje atmosferskog tlaka na cijelom području, dok Coriolisova sila je posljedica rotacije Zemlje.
Vertikalna ili uzlazna strujanja u području anticiklone nisu velika i zbog toga je otežan razvoj oblaka osim dnevne naoblake ili naoblake lijepog vremena.
Ako je anticiklona nastala na području okludirane ili raspadnute ciklone tada će zbog povećane vlažnosti zraka, te temperaturnih inverzija u njoj vrijeme biti "mlječno" uz smanjenu vidljivost te jutarnje magle. Kako se topli zrak spušta prema tlu inverzije nestaju, nebo postaje "plavije", vidljivost veća, a jutarnje magle sve kraće i rjeđe. Zadnjeg dana anticiklone, kada je topli zrak dosegnuo tlo vidljivost će biti maksimalna, udaljeni objekti i objekti na obzoru vrlo jasni, a nebo "kristalno" plavo. No, tlak je već počeo padati....